Kiemelt hirdetések

Aktuális

Az ingatlanok áfa szabályai

3.2.4. A lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termékek, szolgáltatások előzetesen felszámított adója

 

Az Áfa törvény 124. § (1) bekezdés i) és (2) bekezdés c) pontja alapján fő szabályként nem levonható a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termékek beszerzését, szolgáltatások igénybevételét terhelő előzetesen felszámított adó.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben bármilyen olyan beszerzés történik, amely lakóingatlan megépítését vagy felújítását szolgálja, a beszerzés áfája nem levonható.

Az Áfa törvény azonban meghatározott körben felmentést ad a nevezett levonási tilalmak alól, az alábbiak szerint.

a) A lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termék beszerzését terhelő adó levonható, ha a termék beszerzése igazoltan továbbértékesítési céllal történik. Ezen az alapon válik levonhatóvá például a lakóingatlan felújításához beszerzett termékeket terhelő előzetesen felszámított adó, ha a bérlő a bérleményt saját költségén felújítja, majd az ehhez beszerzett termékeket továbbszámlázza a bérbeadónak.

b) A lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges szolgáltatás beszerzését terhelő adó levonható, ha a szolgáltatás igénybevétele közvetített szolgáltatásnyújtási céllal történik. Ezen az alapon válik levonhatóvá például a lakóingatlan felújításához igénybe vett szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó, ha a bérlő a bérleményt saját költségén felújítja, majd az ehhez igénybe vett szolgáltatásokat továbbszámlázza a bérbeadónak.

c) A lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termék beszerzését terhelő adó akkor is levonható, ha az közvetlen anyagjellegű ráfordításként beleépül az építésre, felújításra kerülő lakóingatlan adóköteles bérbeadásába, vagy pedig adóköteles értékesítésébe. E pont alapján vonható le például a beruházók által megépítésre kerülő lakóingatlanok létrehozásához szükséges termékek, szolgáltatások áfája. (Hiszen az új lakóingatlan építési szerződés keretében történő átadása minden esetben adóköteles, ugyanakkor a beruházónál a későbbiekben a megrendelőnek átadásra kerülő lakóingatlanhoz történt beszerzések egyértelműen közvetlen anyag jellegű ráfordításnak minősülnek). Ugyanez a helyzet, ha például nyílt végű lízing keretében a lízingbe adó adókötelesen adja lízingbe a lakóingatlant úgy, hogy az évek során szükségessé vált felújítást a lízingbe adó vállalja, és ennek költségét az adóköteles - az áfa rendszerében bérbeadásnak minősülő - lakóingatlan-lízing adóalapjába (azaz a lízingdíjba) beépíti.

dr. Farkas Alexandra

(forrás: regular.hu)

Copyright © 2011 Láng Nikolett.
Minden jog fenntartva.