Kiemelt hirdetések

Aktuális

Mely munkakörökre kell alkalmazni a garantált bérminimumot?

 

A munkakörök betöltéséhez szükséges képzettség megítélésében segítséget nyújt a FEOR besorolás. Ebből a szempontból a FEOR-ban az 1. főcsoportot vizsgálnunk nem kell, miután ebbe a csoportba a vezetői, felsővezetői munkakört betöltő munkavállalókat kell besorolni.

A 2. főcsoportba tartoznak a felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások, tehát esetükben is legalább a garantált bér alkalmazása kötelező.

A 3. főcsoportba sorolt foglalkozások a nem egyetemi szintű egyéb felsőfokú vagy legalább középfokú végzettséget igényelnek. E csoportba sorolandók az olyan foglalkozások, melyek mintegy kisegítik, kiegészítik a 2. főcsoportba tartozó tevékenységeket és általában egyetemi szintnél alacsonyabb végzettséget igényelnek. ( pl. 2116 Építőmérnök 3117 Építő-és építésztechnikus) Legalább a garantált bér alkalmazása ezen foglalkozások tekintetében is kötelező.

A 4.5.6.7.8. főcsoportba sorolt foglalkozások ( irodai és ügyviteli, kereskedelmi és szolgáltatási, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, ipari és építőipari, gépkezelői, összeszerelői, járművezetői foglalkozások) érettségire épülő szakképesítést vagy szakközépiskolai végzettséget vagy alapfokú végzettség utáni szakmunkásképzői végzettséget igényelnek. Esetükben a garantált bér alkalmazása szintén kötelező. A munka bonyolultságától függően, ezekben a főcsoportokban vannak alapfokú végzettséggel is betölthető foglalkozások, melyekre elegendő a minimálbér alkalmazása. Arról, hogy a konkrét munkakör beöltéséhez szükséges-e valamilyen végzettség, bizonyos esetekben jogszabály rendelkezik. Ilyen pl. az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről rendelkező 5/1997. (III.5.) IKIM rendelet. Egyéb esetben további információt kaphatunk a KSH honlapján megtalálható módszertani útmutatóból, hogy ezen főcsoportok foglalkozásaihoz milyen iskolai követelményszint tartozik.

A 9. főcsoportba tartozó foglalkozások a szakképzettséget nem igénylő, egyszerű foglalkozások. Ezekben a munkakörökben alkalmazott munkavállalóknak nem kötelező a garantált bérminimum, elegendő a minimálbért fizetni.

Copyright © 2011 Láng Nikolett.
Minden jog fenntartva.